Powstanie w Getcie Warszawskim/Warsaw Ghetto Uprise

80 lat temu wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim – bohaterska walka o wolność i godną śmierć w walce przeciwko niemieckim hitlerowcowom. #łączynaspamięć #akcjażonkile #polin

Today we celebrate 80th anniversary of Warsaw Ghetto Uprisin against nazi German – heroic fight for freedom and honour/dignified death with gun in hand instead of extermination in dead camps. #Weareconnectedbymemory #daffodilsaction #akcjażonkile #łączynaspamięć #polin

A sea of ​​fire surrounds us…

(…) I felt that somehow we would be saved

So our house is on fire

After several hours in the shelter, it turned out that there was no air to breathe. The matches would not ignite.

There are no weeping or lamentations. Jews in May 1943 no longer cry.

Fragmenty muralu na „Patelni” – Metro Centrum Warszawa.

Parts of mural at Metro Center Warsaw.

Wejdźcie na http://www.polin.pl

Be welcome at at http://www.polin.pl

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ

Słyszysz niemiecki Boże
jak modlą się Żydzi w „dzikich” domach
Trzymając w ręku łom czy żerdź.
Prosimy Cię Boże o walkę krwawą,
Błagamy o gwałtowną śmierć.
Niech nasze oczy przed skonaniem
Nie widzą jak się wloką szyny.
Ale daj dłoniom celność, Panie
Aby się skrwawił mundur siny.
Daj nam zobaczyć zanim gardła
Zawrze ostatni, głuchy jęk
W tych butnych dłoniach, w łapach z pejczem
Zwyczajny nasz człowieczy lęk.
Z Niskiej i z Miłej, z Muranowa
Wykwita płomień z naszych luf.
To wiosna nasza! To kontratak!
To wino walki uderza do głów!
To nasze lasy partyzanckie,
Zaułki Dzikiej i Ostrowskiej.
Drżą nam na piersiach numerki „blokowe”,
Nasze medale z wojny żydowskiej.
Krzyk czterech liter błyska czerwienią,
Jak taran bije słowo: BUNT

Fragment wiersza wiersza Władysława Szlengela „Kontratak” 1943

78.ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM 78th ANNIVERSARY OF THE WARSAW GETTHO UPRISING